Wybrane projekty

Zapraszam do zapoznania się z wybranymi projektami, które koordynowałem i skutecznie wdrożyłem w swojej dotychczasowej karierze. Wśród nich znajduje się system w wersji desktopowej do obsługi Programu Partnerskiego, projekty aplikacji webowych oraz landing page’ów, jak również projekty związane z migracją danych. Moja rola nie ograniczała się wyłącznie do kontroli nad realizacją poszczególnych etapów. Brałem czynny udział w opracowywaniu strategii biznesowych poszczególnych projektów, kreowałem rozwiązania systemowe, przygotowywałem dokumentacje projektowe oraz specyfikacje funkcjonalne jak również projektowałem nowe funkcjonalności wdrożonych już aplikacji, kontrolowałem jakość wdrożonego oprogramowania poprzez przygotowanie scenariuszy testowych oraz prowadzenie testów, tworzyłem instrukcje obsługi aplikacji, prowadziłem szkolenia i konsultacje z zakresu obsługi systemów. Każdy z projektów został wykonany z dbałością o detale oraz w założonym terminie zgodnie z harmonogramem prac.

System desktopowy do obsługi Programu Partnerskiego dla wykonawców MAPEI

Opis Projektu:

System w wersji desktopowej do obsługi Programu Partnerskiego dla wykonawców MAPEI to autorskie narzędzie dla światowego lidera w produkcji chemii budowlanej. Aplikacja obsługuje ponad 40 000 aktywnych uczestników. Przetwarza miliony punktów rejestrowanych co roku na indywidualnych kontach. Z jej pomocą uczestnicy mogą kontrolować swój stan punktów oraz zamawiać nagrody z katalogu nagród. Przy użyciu aplikacji rozdystrybuowano dotychczas ponad 900 000 nagród.

Założenia systemowe – Zaprojektowany od podstaw i wdrożony system w wersji desktopowej realizuje m.in. funkcje:

 • Kompleksowo obsługuje Program Lojalnościowy MAPEI:
  • Zarządzanie kontami Operatorów (użytkowników) systemu;
  • Zarządzanie kontami Area Managerów, Przedstawicieli Handlowych, Regionalnych Koordynatorów Technicznych;
  • Rejestrację i obsługę uczestników programu;
  • Generowanie i automatyczne przydzielanie numeru uczestnika;
  • Konfigurowanie poziomów aktywności uczestników programu;
  • Obsługę zgód RODO;
  • Zarządzanie operacjami na kontach uczestników;
  • Rejestrację punktów za produkty;
  • Obsługę zliczania punktów uczestników programu;
  • Realizację zamówień na nagrody;
  • Zarządzanie katalogiem nagród;
  • Zarządzanie katalogiem produktów;
  • Rejestrację i obsługę reklamacji;
  • Rejestrację i obsługę wydarzeń;
  • Zarządzanie konfiguracją systemu;
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu;
  • Zarządzanie autoryzacją i uwierzytelnianiem;
  • Zarządzanie aplikacją webową do obsługi Programu Partnerskiego.
 • Umożliwia stały dostęp do spersonalizowanych (indywidualnych) kont dla uczestników programu, aby mogli przy pomocy aplikacji webowej m.in. na bieżąco weryfikować stan swojego konta punktowego, przeglądać nagrody za punkty dostępne w programie, składać internetowe zamówienia na nagrody, sprawdzać statusy zamówienia, przeglądać historię swojego udziału w programie (kolejne rejestracje punktów i zamówienia na nagrody oraz ich realizacje);
 • Umożliwia stały dostęp do indywidualnych kont na stronie internetowej dla Area Managerów, Przedstawicieli Handlowych oraz Regionalnych Koordynatorów Technicznych;
 • Umożliwia komunikację SMS oraz e-mail z uczestnikami programu – wysyłanie informacji automatycznych oraz realizacja kampanii SMS lub e-mail;
 • Umożliwia komunikację z uczestnikami programu poprzez portal, w postaci informacji o organizowanych szkoleniach (wydarzenia);
 • Umożliwia przetwarzanie danych na potrzeby finansowe/księgowe/analityczne/statystyczne (zestawienia CSV, automatyczne raporty, kreator raportów, generowanie raportu dla księgowości – m.in deklaracji podatkowej (np. PIT 8A)).

System podczas uruchamiania zostaje zasilony danymi zaimportowanymi z aktualnie obsługiwanej bazy danych. Dostęp do aplikacji chroniony jest hasłem. System dla każdego widoku umożliwia zapisanie zestawu wybranych filtrów do pliku i jego późniejsze odczytanie (prosty sposób definiowania szablonów filtrów). Wszystkie funkcjonalności systemu w wersji desktopowej Programu Partnerskiego zostały w całości dostosowana do wymogów RODO. System zapewnia bezpieczeństwo danych poprzez nadzorowanie dostępu do aplikacji (login i hasło użytkownika). Zapewnia również możliwość ograniczenia realizowanych funkcji przez użytkownika, poprzez poziomy uprawnień. Konfiguracja systemu umożliwia definiowanie okresu (dni) zmiany hasła oraz czasu (minut) po których nastąpi automatyczne wylogowanie przy braku aktywności na koncie użytkownika systemu. Dodatkowo dla każdego rekordu system przechowuje informację o dacie utworzenia rekordu i użytkowniku który go tworzył, dacie ostatniej modyfikacji oraz osobie która ostatnia dokonała modyfikacji.

Aplikacja webowa do obsługi Programu Partnerskiego dla wykonawców MAPEI

Opis Projektu:

Aplikacja w wersji webowej do obsługi Programu Partnerskiego dla wykonawców MAPEI to autorskie narzędzie internetowe. Aplikacja obsługuje ponad 40 000 aktywnych uczestników. Przetwarza miliony punktów rejestrowanych co roku na indywidualnych kontach. Z jej pomocą uczestnicy mogą kontrolować swój stan punktów oraz zamawiać nagrody z katalogu nagród. Przy użyciu aplikacji rozdystrybuowano dotychczas ponad 900 000 nagród.

Layout aplikacji webowej charakteryzuje przejrzystość i intuicyjność. Aplikacja zintegrowana jest z panelem administratora umożliwiającym kompleksowe zarządzanie wszystkimi modułami. Wszystkie funkcjonalności zostały w całości dostosowana do wymogów RODO.

Aplikacja podzielona jest na dwa moduły obsługujące uczestników niezarejestrowanych oraz zarejestrowanych, posiadających swój indywidualny numer uczestnika.

Podstawowe funkcje aplikacji:

Uczestnik niezarejestrowany w Programie Partnerskim MAPEI:

 • Podgląd instrukcji funkcjonowania PPM (Program krok po kroku)
 • Przegląd aktualności w PPM
 • Przegląd nagród będących w ofercie PPM
 • Przegląd produktów MAPEI z punktami honorowanymi w PPM
 • Podgląd regulaminu PPM
 • Udostępnienie dokumentów do pobrania
 • Przegląd FAQ
 • Podgląd danych teleadresowych PPM

Uczestnik zarejestrowany w Programie Partnerskim MAPEI:

 • Moje dane – Widok prezentujący dane osobowe uczestnika z możliwością ich edycji. Umożliwia również zmianę danych logowania do konta oraz zakres przetwarzania danych osobowych (RODO).
 • Moje konto – Widok prezentujący wszystkie operacje uczestnika na indywidualnym koncie od początku rejestracji w PPM.
 • Mój koszyk – Funkcjonalność umożliwiająca uczestnikowi składanie internetowego zamówienia na nagrody.
 • Moje zamówienia – Widok prezentujący wszystkie zamówienia nagród uczestnika od początku rejestracji w PPM.
 • Wydarzenia – Widok prezentujący listę aktywnych wydarzeń dla uczestników PPM z uwzględnieniem warunków ich prezentacji.
 • Kalkulator – Funkcjonalność umożliwiająca przeliczanie liczby punktów za zakupione produkty MAPEI.
 • Podgląd stanu konta punktowego (nadesłane/wykorzystane/dostępne punkty)

W skrócie:

 • Aplikacja webowa
 • Dwa moduły obsługujące niezarejestrowanych/zarejestrowanych uczestników PPM
 • Dostęp do indywidualnego konta uczestnika
 • Możliwość składania internetowego zamówienia na nagrody
 • Zgodność aplikacji z wymogami RODO
 • Zarządzanie poprzez panel dla administratora

Adres:

programpartnerskimapei.pl

Internetowa wyszukiwarka punktów handlowych MAPEI

Opis Projektu:

Internetowa wyszukiwarka punktów handlowych MAPEI to łatwa w użyciu i intuicyjna aplikacja przeznaczona do szybkiego wyszukiwania (geolokalizacji) w okolicy wybranych punktów handlowych z produktami MAPEI. Użytkownik ma do dyspozycji kilka pomocnych filtrów, dzięki którym może jeszcze lepiej zdefiniować swoje potrzeby. Do wyboru możliwość filtrowania po: lokalizacji, maksymalnej odległości wyszukiwania, liniach produktowych, kanale dystrybucji (hurtownie budowlane, markety budowlane) z wyróżnieniem Regionalnych Centrów Obsługi Wykonawcy.

Layout projektu charakteryzuje przejrzystość i intuicyjność, przy zachowaniu standardów responsywności. Aplikacja posiada wersję mobilną w pełni przystosowaną do intuicyjnego korzystania za pomocą tabletu lub telefonu komórkowego. Aplikacja zintegrowana jest z panelem administratora umożliwiającym zarządzanie punktami handlowymi (definiowanie nowych punktów handlowych, definiowanie geolokalizacji, definiowanie danych teleadresowych, definiowanie grup produktowych będących w ofercie punktu handlowego, aktywacja/dezaktywacja punktu handlowego).

W skrócie:

 • Aplikacja webowa
 • Geolokalizacja punktów handlowych w oparciu o dane adresowe
 • Zarządzanie poprzez panel dla administratora
 • Dostosowanie aplikacji do urządzeń mobilnych

Adres:

gdziekupicmapei.pl

Internetowa wyszukiwarka doradców techniczno-handlowych MAPEI

Opis Projektu:

Internetowa wyszukiwarka kontaktowa to łatwa w użyciu i intuicyjna aplikacja przeznaczona do szybkiego wyszukiwania kontaktów do Doradców Techniczno-Handlowych MAPEI przypisanych do konkretnego regionu (podstawowa jednostka lokalizacyjna – powiat) z wykorzystaniem interaktywnej mapy. Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji filtrowanie po miejscowości, lub powiecie co znacznie ułatwia i przyśpiesza proces wyszukiwania.

Layout projektu charakteryzuje przejrzystość i intuicyjność przy zachowaniu standardów responsywności. Aplikacja posiada wersję mobilną w pełni przystosowaną do intuicyjnego korzystania za pomocą tabletu lub telefonu komórkowego. Aplikacja zintegrowana jest z panelem administratora umożliwiającym zarządzanie Doradcami Techniczno-Handlowymi (definiowanie nowego DTH, definiowanie danych kontaktowych DTH, przypisanie DTH do lokalizacji – powiat/województwo, przypisanie DTH do grupy produktowej za którą odpowiada, aktywacja/dezaktywacja DTH).

W skrócie:

 • Aplikacja webowa
 • Wyszukiwanie Doradcy Techniczno-Handlowego przy wykorzystaniu interaktywnej mapy lub filtrowania
 • Zarządzanie poprzez panel dla administratora
 • Dostosowanie aplikacji do urządzeń mobilnych

Adres:

doradztwotechnicznemapei.pl

Aplikacja kontaktowa
z najważniejszymi działami firmy MAPEI

Opis Projektu:

Internetowa aplikacja kontaktowa z najważniejszymi działami firmy MAPEI to łatwa w użyciu i intuicyjna aplikacja przeznaczona do szybkiego wyszukiwania odpowiednich danych teleadresowych w zależności od wybranego zagadnienia.

Layout projektu charakteryzuje przejrzystość i intuicyjność przy zachowaniu standardów responsywności. Aplikacja posiada wersję mobilną w pełni przystosowaną do intuicyjnego korzystania za pomocą tabletu lub telefonu komórkowego. Aplikacja zintegrowana jest z panelem administratora umożliwiającym zarządzanie sekcjami kontaktowymi (definiowanie nowych sekcji kontaktowych do wybranych działów, zarządzanie treścią, definiowanie danych teleadresowych, aktywacja/dezaktywacja sekcji kontaktowych).

W skrócie:

 • Aplikacja webowa
 • Definiowanie/aktywacja/dezaktywacja sekcji kontaktowych do wybranych działów firmy MAPEI
 • Zarządzanie poprzez panel dla administratora
 • Dostosowanie aplikacji do urządzeń mobilnych

Adres:

kontaktmapei.pl

Migracja danych i uruchomienie w Polsce nowej korporacyjnej strony internetowej MAPEI

Opis Projektu:

Migracja danych i uruchomienie w Polsce nowej – włoskiej koncepcji korporacyjnej strony internetowej MAPEI w I poł. 2019 roku było zarówno długo wyczekiwanym wydarzeniem wśród klientów firmy jak również jednym z kluczowych projektów w dotychczasowych dziejach firmy. Projekt realizowany etapami zakładał: przygotowanie bazy danych z panelu administratora starej wersji strony internetowej, mapowanie, migrację danych do nowego panelu administratora, testy akceptacyjne rozwiązania.

Projekt w Polsce był prowadzony ze wsparciem centrali firmy stacjonującej w Mediolanie. Jednocześnie w projekcie brało udział 59 krajów z całego świata. W 2020 roku nowy koncept strony został doceniony i stał się zwycięzcą konkursu na najlepszą stronę w kategorii “Multisite” organizowanego przez Progress Sitefinity.

Layout strony internetowej charakteryzuje nowoczesny kafelkowy design, przejrzystość i intuicyjność przy zachowaniu standardów responsywności. Strona internetowa posiada wersję mobilną w pełni przystosowaną do intuicyjnego korzystania za pomocą tabletu lub telefonu komórkowego. Zintegrowana jest z panelem administratora umożliwiającym w całości zarządzanie treścią.

W skrócie:

 • Laureat konkursu: Strona internetowa roku 2020 w kategorii “Multisite” organizowanego przez Progress Sitefinity
 • Nowoczesna strona internetowa oparta na kafelkowym designie
 • Zarządzanie poprzez panel dla administratora
 • Dostosowanie aplikacji do urządzeń mobilnych

Adres:

www.mapei.com/pl

Landing page:
Kolory tynków i farb MAPEI

Opis Projektu:

Landing page – “Kolory tynków i farb MAPEI” został przygotowany w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów firmy (głównie wykonawców, architektów  i projektantów wnętrz). To łatwa w użyciu i intuicyjna pojedyncza strona internetowa przeznaczona w formie narzędzia do szybkiego wykorzystania szerokiej gamy kolorystycznej tynków i farb MAPEI dostępnej w systemie Colormap®. Landing page podzielony na dwie części umożliwia dostęp do wzornika kolorów tynków i farb oraz biblioteki kolorów w systemie Colormap® przeznaczonej do projektowania graficznego przy użyciu programów typu “CAD”.

Layout projektu charakteryzuje przejrzystość i intuicyjność przy zachowaniu standardów responsywności. Landing page posiada wersję mobilną w pełni przystosowaną do intuicyjnego korzystania za pomocą tabletu lub telefonu komórkowego. Landing page zintegrowany jest z panelem administratora umożliwiającym w całości zarządzanie treścią.

W skrócie:

 • Biblioteki kolorystyczne możliwe do wykorzystania w programach: AutoCAD, ArchiCAD, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Sketch Up, Autodesk 3ds Max
 • Zarządzanie poprzez panel dla administratora
 • Dostosowanie landing page do urządzeń mobilnych

Adres:

kolory-tynkow-i-farb-mapei.pl

Piotr Wojciechowski

IT Project Manager